Còn mở

Creation of HTML5 Banners

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là €11 EUR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€6 - €12 EUR / hour
Tổng đặt giá
33
Mô tả dự án

We have several clients that require digital marketing pieces; So we need someone that can grab an editable PSD/AI file and convert it into static and animated banners, according to several criteria that will be provided later (delivery almost always in HTML5).

We value portfolio and speed of execution, should work be able to perform on European hours. We have 1 or 2 campaign (each one with 6~8 banners) per month.

We pay per piece, so if you are good and fast, this is the job for you!!

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online