Đã đóng

Design Retargeting Advertisements

Dự án này đã nhận được 59 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $299 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
59
Mô tả dự án

We need this ad in all standard retargeting sizes made in an editable format such as photoshop or illustrator

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online