Còn mở

Design app icons, screenshots, UI - $5/hour - long term

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $6 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

Apply with your portfolio. Please do not apply if you are looking for rate more than $5/hour.

Job Description / Responsibility

* Create innovative and world-class designs for iPhone Applications

* Creative & professional icon, emoticon design

* Adhoc design support for the product

* Research current design, graphics trends, color, and technology in smartphone applications sector

* Work closely with Application Developers to ensure application quality and meet deadlines

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online