Đã đóng

Design 4 simple cute characters

Dự án này đã được trao cho Danielarti với giá $45 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Tổng đặt giá
71
Mô tả dự án

Design 4 simple cute characters for our mobile game design.

It would be a great project for someone who are interested in mobile games!

Happy Bidding

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online