Design 3 sock monkeys

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách £20 - £250 GBP
 • Tổng Lượt Chào Giá 30

Mô Tả Dự Án

Hello I'm looking for some body to to design some sock monkey in 3 designs for example a monkey, elephant and cat or dog. I would like to make up make your own monkey kits so in the kits there will be every thing they need to make on sock monkey for instance I will include stuffing needle cotton eyes thanks

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online