Còn mở

Draw concept. Puzzle-Carpet for babies. Image mockup (Photoshop Illustrator..)

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là €121 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

I need a high quality and attractive images of my new project concept. It is a big puzzle-carpet for babies. Every piece has 4 connectors (like in puzzle) and one removable piece in the center. In one image, I want 3 connected pieces (L form, 2 horizontal + 1 vertical) and one aside. In the second image, I want one piece from closer. In the third image, I want one piece with a slightly removed piece from the center. I will explain few confidential ideas with selected freelancer. I hope that attached images explains more my complicated description :)

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online