Đã đóng

Edit one image and add content from other image into the first image

Dự án này đã nhận được 27 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €5 EUR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€2 - €6 EUR / hour
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

Hi,

Looking for someone that can edit a picture of me presentating and add a different image (legs + foot ) in stead of the first.

Result expected:

1 image which is a small edit of the picture

1 image with the edited image and edited the legs + foot.

I will provide pictures after we talked

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online