Đã hoàn thành

Edit two dogs and 3 rubber ducks into an image

Dự án này đã kết thúc thành công bởi hasankingk với giá $10 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

Hey

I need someone to edit two dogs like in the below dropbox, and three yellow rubber ducks into the bathroom image: [url removed, login to view]

Important:

- two dogs are to sit in the bathtub

- the rubber ducks are to be placed on the floor

Need it done asap

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online