Còn mở

2D Game UI Design

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là ₹1720 INR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1250 - ₹2500 INR / hour
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

Provided a wireframe design and character assets, design the Game UI as per wireframe and using the assets provided.

Total Screens to be designed:

1. Loading cum Splash Screen

2. Theme Intro

3. Landing Screen (Home)

4. Playing Instructions

5. Levels Screen

6. Game Play Screen

7. Game Over Screen - Win

8. Game Over Screen - Lose

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online