Đã hoàn thành

HTML5 Banner Creation

Dự án này đã kết thúc thành công bởi swsindia với giá $25 AUD / hour trong 10 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$25 - $50 AUD / hour
Đã hoàn thành trong
10 ngày
Tổng đặt giá
41
Mô tả dự án

Looking for someone experienced in creating a HTML5 banner for web. We have the artwork finalised and created as a gif in Photoshop. We simply require this format to be converted to HTML5.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online