Đã đóng

Hire a Photoshop Designer

Dự án này đã nhận được 72 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €363 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
72
Mô tả dự án

Looking for Photoshop wizards to split photos in seperate layers. We need these layers to animate the photos and create a 3D effect. For example, if there's a photo of a house and a tree in front of a lake. We're gonna need seperate layers of the house, the lake and the tree, and so on. We've got up to 50 images that need to be fixed.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online