Đã đóng

Hire a Photoshop Designer

Dự án này đã được trao cho Dworld99 với giá £10 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me with my project. The skill required is Photoshop. I am happy to pay a fixed priced and my budget is £10 - £20 GBP. will be designing what i give to you very easy and cheapest gets the job

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online