Đã đóng

Illustrate Something

Dự án này đã được trao cho ppgc101982 với giá $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

I need surgery diagrams. I need to create 5 separate illustrations (using illustrator or photoshop). I need to show how to do surgery and how to tie the sutures. I need to show skin (consisting of 3 layers) and suture going around it. Its very easy once designer understand the concept. Please look at the attached images, you can have idea how diagrams should look.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online