Đã đóng

Image (Academic transcript$

Dự án này đã được trao cho arveeindigo với giá $13 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
40
Mô tả dự án

Hi there,

I require an excellent photo editor to adjust my results on my academic transcript. It involves editing the text (with the same font as the rest of

the text) and making sure the background matches the rest of the page. Shouldn't take too long (approx. 30 minutes). Not illegal as Im not

using it to get a scholarship or a job; Parents want to see my results and Im too scared of showing them the real thing.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online