Đã hoàn thành

Image editing

Dự án này đã kết thúc thành công bởi najmus028 với giá $10 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
79
Mô tả dự án

Read carefully the description !!

I need a photoshop master who will modify human images.

The skin, hairs, lips eyebrows etc.

your given rate should be for one image

we dont know yet how many images would be edited

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online