Đã đóng

Image editing in Photoshop

Dự án này đã nhận được 83 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £57 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
83
Mô tả dự án

Hi,

Image for carousel:

Requires: softening of background, mirror moved to right, landscape embeded in mirror (maintaining overall colour tones). Softening of detail in 2 objects.

Default txt box applied to background (that I can edited).

I will provide - 3 images: background, mirror & landscape.

Thank you

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online