Đã đóng

Ladies Salon Promotion

Dự án này đã nhận được 17 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $128 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

I am looking for a lady who can advice and promote our Salon on Facebook. I need to hire experience girl on the same field and experienced with UAE Market. we need to increase our Sales and one of the milestone will be increased the customer by x% each month, if not then the second 50% will not be paid.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online