Đã đóng

Make Transparent White Logo From AI File - $10 ONLY

Dự án này đã được trao cho stevanstojic91 với giá $10 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

Hi,

I have an AI and I would like a designer to produce a logo for my website which has white text and a transparent background using this file. The original designer did not provide this format.

Thanks,

Mike.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online