Đang Thực Hiện

Make Transparent White Logo From AI File - $10 ONLY

Hi,

I have an AI and I would like a designer to produce a logo for my website which has white text and a transparent background using this file. The original designer did not provide this format.

Thanks,

Mike.

Kỹ năng: Illustrator, Photoshop

Xem thêm: images alter, Alter images, alter images pdf, alter food images, alter existing images, transparent background logo maker, website transparent logo, background logo transparent online, removing white background logo, background logo transparent, alter images photo shop, remove white background logo, alter images photoshop

Về Bên Thuê:
( 20 nhận xét ) Gold Coast, Australia

Mã Dự Án: #13791835

Đã trao cho:

$10 USD trong 1 ngày
(45 Đánh Giá)
4.8

7 freelancer đang chào giá trung bình $14 cho công việc này

$10 USD trong 0 ngày
(418 Đánh Giá)
6.7
$30 USD trong 1 ngày
(18 Đánh Giá)
4.8
$15 USD trong 0 ngày
(74 Đánh Giá)
5.0
$10 USD trong 1 ngày
(36 Đánh Giá)
4.3
$15 USD trong 0 ngày
(3 Đánh Giá)
2.7
$10 USD trong 0 ngày
(1 Đánh Giá)
0.8