Đã đóng

Making 3D of 28 pieces of sofa in fabric

Dự án này đã được trao cho victorburone với giá $155 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Tổng đặt giá
70
Mô tả dự án

Hello all,

I need to make 28 pieces of sofa in 3D. So you need to create 28 file in 3D files rendered in fabric I will send you. You can see each piece dimension on website.

For each piece I need 2-3 render from different angles.

I need jpeg files from you to be able to put on website.

You need to be able to talk over SKYPE with MIS. If you do not have it, please do not msg it.

Project need to be done in 3-4 days. Budget is $160 CAD.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online