Making 8 sharp crisp icons

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 19

Mô Tả Dự Án

Attached are 8 icons. This project is to use these existing icons to make crisp, sharp, vibrant color icons that match identically to these attached. I took a screen shot of the icons from a document and they don't look crisp/sharp but they are particular standard icons for the fire industry that I need identical. No creativity. Just make these look like an original file not a copy from document. Should be an easy task. Color triangles with no background. Thank you

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online