Đã hoàn thành

Making 8 sharp crisp icons

Dự án này đã kết thúc thành công bởi masterdout với giá $30 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

Attached are 8 icons. This project is to use these existing icons to make crisp, sharp, vibrant color icons that match identically to these attached. I took a screen shot of the icons from a document and they don't look crisp/sharp but they are particular standard icons for the fire industry that I need identical. No creativity. Just make these look like an original file not a copy from document. Should be an easy task. Color triangles with no background. Thank you

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online