Đã đóng

Outsource artwork to mockup

Dự án này đã nhận được 42 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $113 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
42
Mô tả dự án

We are looking for someone to whom we can outsource taking artwork from our customers and creating mockups for the customers' final approval. We will provide detailed instructions using photoshop and illustrator so that each finished project should only take minutes using our method. Once we begin working with a designer, there will be 8 - 20 projects every day which should take 10-15 minutes each to complete. We would prefer a per project price once we and the designer are comfortable with one another.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online