Đã đóng

( PERFECT ) Background Removal ( Transparent)

Dự án này đã nhận được 141 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $19 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 CAD
Tổng đặt giá
141
Mô tả dự án

I am looking for someone to remove the background of 4 photo's these need to be done perfectly and uploaded to my google drive. If you complete this job quick and perfect, I will hire you for more.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online