Đã đóng

Photo editing

Dự án này đã nhận được 45 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $37 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
45
Mô tả dự án

I need a part time web editor to the Swedish online news site Revisionsvarlden.se. You can be a blogger looking for extra income or a freelance journalist. The freelancer is expected to publish articles, photos and ads on a daily bases. All material will be delivered. It will be only 1-2 tasks/day (Mon-Friday only) and each task takes 10-20 minutes. The assignment will be two weeks initially, payment at the end of the period. During the two week period I will pay 3 dollars per published article/ad, the freelancer can expect around 60 USD at the end of the period. After the two week trial period a successful freelancer can expect similar assignments on a regular basis. The freelancer must be familiar with Wordpress (WordPress 4.7.3) and also know some basic software to alter photos, i.e. Photoshop, MS Publisher or the MS Office Picture Manager. It’s an advantage if the Freelancer knows Swedish, but this is not a requirement. The ads on the site are published with AdRotate Pro.

The articles and photos will be sent during just before Western European office hours (CET 7-16, Mon-Friday only). The freelancer is expected to publish each article within 4 hours.

The freelancing editor will get a list of the different types of articles and ads, plus login details to the site.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online