Đã đóng

Photoshop Editing

Dự án này đã nhận được 56 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $30 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Tổng đặt giá
56
Mô tả dự án

I have a few photos I need edited from a Maternity photoshoot I did recently.

I will show you photos from my previous work so you know my style.

My computer recently died and I can't do the editing. So I need some help for a deadline.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online