Đã đóng

Photoshop - Images to be edited.

Dự án này đã nhận được 117 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $80 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
117
Mô tả dự án

I wish to have 35 images of furniture pieces altered/ edited to ensure the best possible image can be seen by the customer that will be viewing via website and print.

I need the work to be completed as a matter of urgency. In a perfect world 2-3days. please outline how long u think it would take to complete 35 images.

l would like most of the other images to appear as just the table and the remaining of the background to be white. Please provide one example of how you would alter images.

i hope that the successful bidder will use skype as the images should transfer faster via there.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online