Đóng

Please Make It Perfect...

Dự án này đã nhận được 8 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $46 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $20 USD
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

Would you be able to render the following:

AllDew is my product and I have attached a picture with the brand mascot on it. The idea is I need him to look less like a cloud and more soap bubbly. I have attached a scrubbing bubbles picture to get an idea of the bubbles. It doesn't have to look exactly like that.

To summarize:

Re-draw the cloud as a cluster of soap bubbles

Re-draw the tornado as a tornado of soap bubbles

Try the image with the arms as is vs the arms redrawn as soap bubbles (try to keep the original form of the arms as it has to convey strength)

the [url removed, login to view] image and the scrubbing bubbles image are for references only

the brand mascot on "AllDew" is what i want the changes made too

can you change my mascot

to make it appear like a tornado of bubbles

but give it a 3d effect similar to the mr clean image

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online