Product Photography - Home Decor

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách ₹37500 - ₹75000 INR
 • Tổng Lượt Chào Giá 29

Mô Tả Dự Án

We are a home decor manufacturer that needs product photographs to upload to our website. For phase one, we have about 300 products that would need 3-5 images each to showcase it online. These image need to be in a particular resolution and will need colour correction to match the fabric's original colour and other small changes to spruce the image.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Bengaluru, India

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online