Đã đóng

Product Photography - Home Decor

Dự án này đã nhận được 29 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹63371 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹37500 - ₹75000 INR
Tổng đặt giá
29
Mô tả dự án

We are a home decor manufacturer that needs product photographs to upload to our website. For phase one, we have about 300 products that would need 3-5 images each to showcase it online. These image need to be in a particular resolution and will need colour correction to match the fabric's original colour and other small changes to spruce the image.

Các kỹ năng được yêu cầu
Bengaluru, India

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online