Đã hoàn thành

Product Retouching

Dự án này đã kết thúc thành công bởi IotaGirl với giá ₹1500 INR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
33
Mô tả dự án

Have about 30 images that need to be retouched...

background needs to be removed and product needs to be retouched..

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Xem nhiều hơn:

hello i have 54 images for models that i need to clear background its depend to the image sometimes its need to clear all backg, product photo retouching services, product photo retouching freelancer, product photo retouching, product photo editing and retouching freelancer, product image retouching, we need a landing page for a product we already have an existing web site which can be used as, we need a landing page for a product we already have an existing web site which can be used as base, product retouching color correctionmust know how to match cmyk values, product retouching & color correction-must know how to match cmyk values, product photoshop retouching, i have 1600 images that need to be color corrected exposure correction etc mostly color correction no altering of photo except f, i have 1600 images that need to be color corrected exposure correction etc mostly color correction no altering of photo except , ecommerce product retouching freelance project, design a rendered advertisement for my product with an appropriate background, cutting product photos plain white background 1800 shots, product photography retouching, images need retouching, product background images, associate product variants product images shopify, fashion product retouching, retouching product photography, product picture pure white background, powerpoint presentation order show product customers similar applicationimpressive simple images pictures project powerpoint pre, edit product photos putting white background

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online