Đã hoàn thành

Redoing a pdf file

Dự án này đã kết thúc thành công bởi denisaelena với giá $88 USD trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
70
Mô tả dự án

The pdf is one image and we need it made with proper text, keeping the

layout with the changes below.

On the first page, where it explains the tools necessary

to use the file states you must have a 1-1/16 which should read 1"

and remove the millimeters. The next one down states you must use a

1-9/16" which should read 1-1/2" and remove the millimeter.

The text must be searchable. Must be optimize for the web.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online