Đã đóng

Simple 2D animation required

Dự án này đã được trao cho bloonilemedia với giá $30 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Tổng đặt giá
45
Mô tả dự án

I need a simple few frame animation for a video.

Animation - 01

Simple Bird Back side view animation

flying in same position (Flapping its wings and moving up and down)

Animation - 02

- Jewel Box (Open/Close)

I need the animated video as .mp4 (transparent video) Nothing fancy.

Good luck! If it goes well, I have more work for you!.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online