Simple 2D animation required

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 45

Mô Tả Dự Án

I need a simple few frame animation for a video.

Animation - 01

Simple Bird Back side view animation

flying in same position (Flapping its wings and moving up and down)

Animation - 02

- Jewel Box (Open/Close)

I need the animated video as .mp4 (transparent video) Nothing fancy.

Good luck! If it goes well, I have more work for you!.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online