Đã đóng

Simple photoshop project

Dự án này đã nhận được 56 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $21 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
56
Mô tả dự án

I need someone to take six head shots, remove the background, size them correctly and fit three on paper doll image 1 and the other three on paper doll image two.

When finished we should have:

head shot 1, paper doll 1;

head shot 2 paper doll 1;

head shot 3, paper doll 1;

head shot 4 paper doll 2;

head shot 5 paper doll 2;

head shot 6, paper doll 2.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online