Đã đóng

Smile4Ever

Dự án này đã nhận được 14 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £7984 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£5000 - £10000 GBP
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

Taking photo and video of the nature with music

Các kỹ năng được yêu cầu
Abu Dhabi, United Arab Emirates

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online