Còn mở

XXX Editing

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $77 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
41
Mô tả dự án

Hi

Me and my girlfriend are making some funny stuff where we need your editing.

you'll be given a set of xxx photos, and your task is to edit it.

kindly contact me, total number of 20 photos required for editing!

required timeframe: upon accepting bid, you need to deliver the 20 high quality XXX-edited photo within 72 hours.

Editing task would be to take a xxx photo and replace the faces.

Please do not hesitate to contact me!

TERMS AND CONDITIONS:

1. I will own all copyrights to all work upon payment. All work is not to be reused in any way for any reason.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online