Đã đóng

change color of one jacket one 2 pictures

Dự án này đã được trao cho Derain194 với giá €15 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

hello

I have 2 pictures of one guy wearing a yellow jacket

i need to change the color of the jacket from yellow to a color close to orange pantone 17-1462 tpx

can you help me ?

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online