Đã hoàn thành

change psd files flyers

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Zahidbabu với giá $10 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
51
Mô tả dự án

Change existing pdf price should be 6.30€/uur Can use the old psd but all should be in different layers, (with groups)

make 2 versions of colors

change the logo (see pdf for complete list)

Final to print should be print info

Flyer format is US/DIn Long size

finished 210x98mm

Raw format should be 216 x 104mm

Changes to be done

see link with files (new logo also ready to use)

[url removed, login to view]!AtbEj0F0l2TOhd4NJm_w58g0wmM9aQ

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online