Còn mở

convert logo into vector

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $ AUD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 AUD / hour
Tổng đặt giá
76
Mô tả dự án

convert logo into vector

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online