Đã hoàn thành

I have a scan of my signature, that I need tidied up and made to look like ink

Dự án này đã kết thúc thành công bởi creativeye21 với giá $11 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

I have a scan of my signature on PDF. This has been taken from a scan. I need the signature tidied up to remove shadowing and marks around the signature first. Second, i'd like a copy of the image with the signature made to look more like ink, i.e. so when it prints, it hopefully looks like a real signature. Thanks

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online