Đã đóng

illustrator files convertion

Dự án này đã được trao cho igormzivkovic với giá $35 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $50 USD
Tổng đặt giá
45
Mô tả dự án

i have around 15 designs already. what i need is to put all the designs with a clear background. that means to be ready to be placed on top of mock up shirt. i don't need designs, they are done already. all i need is the backgrounds to be clear. some are in photoshop and some are in illustrator. i need all of them in one format. i have been told illustrator is better.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online