illustrator files convertion

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $50 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 45

Mô Tả Dự Án

i have around 15 designs already. what i need is to put all the designs with a clear background. that means to be ready to be placed on top of mock up shirt. i don't need designs, they are done already. all i need is the backgrounds to be clear. some are in photoshop and some are in illustrator. i need all of them in one format. i have been told illustrator is better.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online