Đã đóng

improving email presentation

Dự án này đã được trao cho octaservices với giá £18 GBP / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£18 - £36 GBP / hour
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

i am starting a campaign with an affiliate marketer and need the presentation to be improved. for example i am offering a free report but in the email the http line to click on looks basic - i would prefer a button to press to make it look better.

the email page is plain text as well - boring

i need someone to make the pages look better .there are four so far,but if its successful i will be doing many campaigns

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online