I need an EXPERT in color correction

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 68

Mô Tả Dự Án

I need a series of photos to have almost exactly the same white balance in the photos. I am a perfectionist, so please only make an offer if you are an expert in color correction. I need the skin on the photos to look the same on every photo (as much as possible, because the lighting is a bit different in every photo). Please mention the word "honestly" in your proposal, so I know that you read the description.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online