Đã đóng

I need an EXPERT in color correction

Dự án này đã được trao cho sohelrana24 với giá $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
68
Mô tả dự án

I need a series of photos to have almost exactly the same white balance in the photos. I am a perfectionist, so please only make an offer if you are an expert in color correction. I need the skin on the photos to look the same on every photo (as much as possible, because the lighting is a bit different in every photo). Please mention the word "honestly" in your proposal, so I know that you read the description.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online