Đã đóng

photo edit

Dự án này đã nhận được 87 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £312 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£250 - £750 GBP
Tổng đặt giá
87
Mô tả dự án

I would like to know the price of basic image retouching/photo editing/enhancing. Rates per hour and per image please. For some commercial images of furniture, decor and kitchens. Mainly light changes, smoothing and sometime background change. People rarely in photos. Just need to get a basic idea before employing someone. Thankyou

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online