Đang Thực Hiện

photo edit

I need to Edit a Photo within short time.

Its easy to do as Model with cloth and nothing too difficult i just don't have the time.

Kỹ năng: Chỉnh sửa hình ảnh, Nhiếp ảnh, Photoshop

Địa điểm: United Kingdom

Xem thêm: model photoshop edit

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Dhaka, Bangladesh

Mã Dự Án: #13796605

Đã trao cho:

LutonPhoto

Hi, Thanks for your invite, please provide me further info on message so we can discuss. A simple photo edit is $25

$25 USD trong 1 ngày
(4 Đánh Giá)
4.6