Đã hoàn thành

photoshop retouching cut out and image correcting cleaning

Dự án này đã kết thúc thành công bởi eshad222 với giá £90 GBP trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
92
Mô tả dự án

I have around 100 images to cutout Work is basic cut out filling with white and keeping some shadows, cleaning image. correcting converging verticals

Sample work attached.

I need the job completed by Tuesday 21st February morning latest.

Can I have price please. for per image and for 100 images some of them just detail shots. If you are interested I can send you all the images low rez,

I am after high end good quality Finnish.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online