photoshop retouching cut out and image correcting cleaning

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách £20 - £250 GBP
 • Tổng Lượt Chào Giá 92

Mô Tả Dự Án

I have around 100 images to cutout Work is basic cut out filling with white and keeping some shadows, cleaning image. correcting converging verticals

Sample work attached.

I need the job completed by Tuesday 21st February morning latest.

Can I have price please. for per image and for 100 images some of them just detail shots. If you are interested I can send you all the images low rez,

I am after high end good quality Finnish.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online