Đã đóng

photoshop work

Dự án này đã nhận được 46 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $112 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
46
Mô tả dự án

Hi, I have a scenery where I would like to paste a picture of a couple posing into the image along with some nice color effects to make it look vivid/magical/inspiring. I have larger higher resolution files of the scenery to begin this small project. The current attachments are limited to 10mb total.

Is this something you are capable of doing? Thanks.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online