Đã đóng

Do some 3D Modelling

Dự án này đã nhận được 22 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹7666 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

Looking for a guy who can make images using photoshop and illustrator, just will provide a sample images and you guy need to create images in different angles of the same model, also you need cut layers of images for each of the angle of that model, will let you know more, first I need to see sample work , before you apply , send me samples , this may be a long term relationship with the guy ,

thanks

Happy bidding

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online