Do some 3D Modelling

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách ₹1500 - ₹12500 INR
 • Tổng Lượt Chào Giá 24

Mô Tả Dự Án

Looking for a guy who can make images using photoshop and illustrator, just will provide a sample images and you guy need to create images in different angles of the same model, also you need cut layers of images for each of the angle of that model, will let you know more, first I need to see sample work , before you apply , send me samples , this may be a long term relationship with the guy ,

thanks

Happy bidding

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online