Đã đóng

urgent------------------Remove background of 7 images. EASY AND FAST!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dự án này đã nhận được 49 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $21 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
49
Mô tả dự án

URGENT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! NEED NOW!!!!!!!!!!!!!!!

Please make sure all the images are under 10MB.

Remove all background.

Submit in JPEG format.

If you see dirt, blemish, scratches, wrinkles, please eliminate and make presentable.

Correct the brightness.

Thanks.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online