Đã đóng

I would like to hire a Photoshop Designer - 15/02/2017 05:14 EST

Dự án này đã nhận được 51 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $93 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
51
Mô tả dự án

I am an amaeture photographer with limited photoshop skills. I have several photographs that require beauty retouching, back ground change, cutting of object and placing them realistically into background/ setting. Photographs are to tell a story. I would like them ASAP

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online