Đã đóng

I would like to hire a Photoshop Designer -- 2

Dự án này đã nhận được 14 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $81 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

I have scans of a notebook, and need to have them silhouetted so there is no background. The note book is the (attempted ) writings of my mother, before she passed a few years ago. There are 26 scans that to be silhouetted (I think that is the correct term) These images will be printed on fabric, so they are 150 dpi as the printer requested.

I am a visual artist, based in Brooklyn. Please let me know how long this will take. My schedule is flexible but ideally I'd like this in a week or less.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online