Đã đóng

COURIER DELIVERY PICK UP CUM ASSISTANT

Dự án này vừa được trao cho ironmaniac với giá ₹15555 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

Collection of Courier / Dispatch and Delivery in the Local Area .

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu
Kolkata, India

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online