Đã đóng

Pickup or Deliver Something

Dự án này đã được trao cho dwiidol39 với giá $45 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

I need to buy something from [url removed, login to view] and then ship to United States.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu
Indonesia

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online